MNTF (Tilsluttet Den norske tannlegeforening)

Hjemmesiden til Den norske tannlegeforening:

www.tannlegeforeningen.no

 


Kjelsåsveien 7 - 0488 OSLO - Telefon: 22 22 42 00 - Telefaks: 22 15 29 00 - E-post: post@tannlegepraksis.no E-post

 

 
 
 

 

Timebestilling
22 22 42 00

 

 

Åpningstider:

Mandag-Torsdag
Fredag
lørdag

08:00-20:00
08:00-16:00
09:00-14:00

* Tar imot nye pasienter
* Akutthjelp